หมวดหมู่:

Haste

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHaste

  • การออกเสียง : amain amain [en]
  • การออกเสียง : مسرعين مسرعين [ar]
  • การออกเสียง : pośpiech pośpiech [pl]
  • การออกเสียง : عجلت عجلت [ur]
  • การออกเสียง : تسرع تسرع [ar]
  • การออกเสียง : جلد بازی جلد بازی [ur]