หมวดหมู่:

hari

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhari

  • การออกเสียง : Senen Senen [jv]
  • การออกเสียง : Minggu Minggu [ind]
  • การออกเสียง : Setu Setu [br]
  • การออกเสียง : Selasa Selasa [ind]
  • การออกเสียง : Jemuwah Jemuwah [jv]
  • การออกเสียง : Kemis Kemis [jv]