หมวดหมู่:

hard

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhard

 • การออกเสียง : mutter mutter [de]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : cast iron cast iron [en]
 • การออกเสียง : むずかしい むずかしい [ja]
 • การออกเสียง : stiffness stiffness [en]
 • การออกเสียง : stiff stiff [en]
 • การออกเสียง : سخت سخت [fa]
 • การออกเสียง : קשה קשה [he]
 • การออกเสียง : الصعب الصعب [ar]
 • การออกเสียง : 딱딱하다 딱딱하다 [ko]
 • การออกเสียง : כבד כבד [he]
 • การออกเสียง : dotkliwy dotkliwy [pl]
 • การออกเสียง : קשים קשים [he]
 • การออกเสียง : mahirap mahirap [tl]
 • การออกเสียง : caled caled [cy]
 • การออกเสียง : hårde hårde [da]
 • การออกเสียง : 硬く 硬く [ja]
 • การออกเสียง : adamans adamans [la]
 • การออกเสียง : جاهدة جاهدة [ar]
 • การออกเสียง : கடினமான கடினமான [ta]
 • การออกเสียง : Kõvasti Kõvasti [et]
 • การออกเสียง : مُشکِل مُشکِل [ur]
 • การออกเสียง : קָשָה קָשָה [he]
 • การออกเสียง : twardej twardej [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : dredre dredre [fj] รอการออกเสียง