หมวดหมู่:

Handwerk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHandwerk

 • การออกเสียง : flute flute [en]
 • การออกเสียง : nut nut [en]
 • การออกเสียง : porc porc [fr]
 • การออกเสียง : chuck chuck [en]
 • การออกเสียง : gouge gouge [en]
 • การออกเสียง : jaws jaws [en]
 • การออกเสียง : giornata giornata [it]
 • การออกเสียง : Trane Trane [en]
 • การออกเสียง : galon galon [pl]
 • การออกเสียง : batik batik [cs]
 • การออกเสียง : sinopia sinopia [it]
 • การออกเสียง : scraper scraper [en]
 • การออกเสียง : porporina porporina [it]
 • การออกเสียง : ebenist ebenist [nl]
 • การออกเสียง : borazon borazon [pl]
 • การออกเสียง : baluster baluster [en]
 • การออกเสียง : scagliola scagliola [it]
 • การออกเสียง : tantum tantum [la]
 • การออกเสียง : konus konus [pl]
 • การออกเสียง : Pertinax Pertinax [la]
 • การออกเสียง : mattine mattine [it]
 • การออกเสียง : contur contur [ro]
 • การออกเสียง : Bedan Bedan [he]
 • การออกเสียง : rillen rillen [nl]
 • การออกเสียง : kambium kambium [sv]
 • การออกเสียง : Luchsfell Luchsfell [de]
 • การออกเสียง : Galonstreifen Galonstreifen [de]
 • การออกเสียง : Montgolfier-Papier Montgolfier-Papier [de]
 • การออกเสียง : wartungsfreien wartungsfreien [de]
 • การออกเสียง : Fellentfettungsbetrieb Fellentfettungsbetrieb [de]
 • การออกเสียง : Entfleischen Entfleischen [de]
 • การออกเสียง : Kürschnermesser Kürschnermesser [de]
 • การออกเสียง : Marderstreifen Marderstreifen [de]
 • การออกเสียง : William Bohrfutter William Bohrfutter [de]
 • การออกเสียง : Stellite Stellite [en]
 • การออกเสียง : Seestadt Seestadt [de]
 • การออกเสียง : Heureka-Futter Heureka-Futter [de]
 • การออกเสียง : trum trum [de]
 • การออกเสียง : Dünnschneidemaschine Dünnschneidemaschine [de]
 • การออกเสียง : Auslassnähens Auslassnähens [de]
 • การออกเสียง : Möbeltischler Möbeltischler [de]
 • การออกเสียง : Fleischbank Fleischbank [de]
 • การออกเสียง : Auslassschnitt Auslassschnitt [de]
 • การออกเสียง : Kürschnereisen Kürschnereisen [de]
 • การออกเสียง : Blindstichbändelmaschine Blindstichbändelmaschine [de]
 • การออกเสียง : Wellung Wellung [de]
 • การออกเสียง : Schrumpfungstemperatur Schrumpfungstemperatur [de]
 • การออกเสียง : Haarstandes Haarstandes [de]
 • การออกเสียง : Pelznähmaschinenköpfe Pelznähmaschinenköpfe [de]
 • การออกเสียง : Papillenveränderungen Papillenveränderungen [de]
 • การออกเสียง : Strehler Strehler [de]
 • การออกเสียง : Hammerbearbeitung Hammerbearbeitung [de]
 • การออกเสียง : Zobo-Bohrer Zobo-Bohrer [de]
 • การออกเสียง : Metalleffektpigmente Metalleffektpigmente [de]
 • การออกเสียง : Entfleischmaschine Entfleischmaschine [de]
 • การออกเสียง : Grauwerker Grauwerker [de]
 • การออกเสียง : U-Röhre U-Röhre [de]
 • การออกเสียง : Fadenklemme Fadenklemme [de]
 • การออกเสียง : Längssägens Längssägens [de]
 • การออกเสียง : Kürsner Kürsner [de]
 • การออกเสียง : Goldblättchen Goldblättchen [de]
 • การออกเสียง : Buchbinder-Klopfbürste Buchbinder-Klopfbürste [de]
 • การออกเสียง : Naturfettanteil Naturfettanteil [de]
 • การออกเสียง : hirschhaarartig hirschhaarartig [de]
 • การออกเสียง : Garnführung Garnführung [de]
 • การออกเสียง : Fiedelbogen Fiedelbogen [de]
 • การออกเสียง : Nerzfellen Nerzfellen [de]
 • การออกเสียง : Lasur Lasur [lb]
 • การออกเสียง : Narbenschicht Narbenschicht [de]
 • การออกเสียง : Luftgalonieren Luftgalonieren [de]
 • การออกเสียง : Doppelfaden-Nähmaschine Doppelfaden-Nähmaschine [de]
 • การออกเสียง : Engros Engros [de]
 • การออกเสียง : Tiefloch-Bohrmaschine Tiefloch-Bohrmaschine [de]
 • การออกเสียง : Blößen Blößen [de]
 • การออกเสียง : Rauleder Rauleder [de]
 • การออกเสียง : Mantellänge Mantellänge [de]
 • การออกเสียง : Ungenauigkeiten Ungenauigkeiten [de]
 • การออกเสียง : Gerberbaum Gerberbaum [de]
 • การออกเสียง : Heyligenstaedt Heyligenstaedt [de]
 • การออกเสียง : Kreismesser Kreismesser [de]
 • การออกเสียง : Universalzentriergerät Universalzentriergerät [de]
 • การออกเสียง : Schafshäute Schafshäute [de]
 • การออกเสียง : Fleischerbank Fleischerbank [de]
 • การออกเสียง : Handwerksbezeichnungen Handwerksbezeichnungen [de]
 • การออกเสียง : Maschinenschubkasten Maschinenschubkasten [de]
 • การออกเสียง : Kniepedal Kniepedal [de]
 • การออกเสียง : Spitzzirkel Spitzzirkel [de]
 • การออกเสียง : Wiederverwässerung Wiederverwässerung [de]
 • การออกเสียง : Bärenledersohlen Bärenledersohlen [de]
 • การออกเสียง : Perlglanzpigmente Perlglanzpigmente [de]
 • การออกเสียง : Pelzmaschinenmechaniker Pelzmaschinenmechaniker [de]
 • การออกเสียง : Unterspannungsauslöser Unterspannungsauslöser [de]
 • การออกเสียง : Stahlträger Stahlträger [de]
 • การออกเสียง : Pulverlacke Pulverlacke [de]
 • การออกเสียง : Grannenhaar Grannenhaar [de]
 • การออกเสียง : Überwendlingstechnik Überwendlingstechnik [de]
 • การออกเสียง : Brandmalerei Brandmalerei [de]
 • การออกเสียง : Pelznäherprovinz Pelznäherprovinz [de]
 • การออกเสียง : Testbenzin Testbenzin [de]
 • การออกเสียง : Trockenmahlverfahren Trockenmahlverfahren [de]