หมวดหมู่:

ham

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงham

  • การออกเสียง : prosciutto prosciutto [it]
  • การออกเสียง : Jamón Jamón [es]
  • การออกเสียง : jambon jambon [fr]
  • การออกเสียง : gammon steak gammon steak [en]
  • การออกเสียง : hough hough [en]
  • การออกเสียง : kinkku kinkku [fi]
  • การออกเสียง : हं हं [sa]
  • การออกเสียง : בְּשַׂר חֲזִיר בְּשַׂר חֲזִיר [he]
  • การออกเสียง : szynki szynki [pl]