หมวดหมู่:

Hakka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHakka

 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : 客家人 客家人 [hak]
 • การออกเสียง : 今晡日 今晡日 [hak]
 • การออกเสียง : 目珠 目珠 [hak]
 • การออกเสียง : 大番薯 大番薯 [yue]
 • การออกเสียง : 天穿日 天穿日 [hak]
 • การออกเสียง : 影相 影相 [hak]
 • การออกเสียง : 筷箸 筷箸 [hak]
 • การออกเสียง : 客家话 客家话 [hak]
 • การออกเสียง : 客家菜 客家菜 [hak]
 • การออกเสียง : 老虎哥 老虎哥 [hak]
 • การออกเสียง : 手指罅 手指罅 [hak]
 • การออกเสียง : 打赤脚 打赤脚 [zh]
 • การออกเสียง : 聚落 聚落 [hak]
 • การออกเสียง : 旧时 旧时 [hak]
 • การออกเสียง : 门楣 门楣 [hak]
 • การออกเสียง : 孻仔 孻仔 [hak]
 • การออกเสียง : 打手铳 打手铳 [wuu]
 • การออกเสียง : 落大雨 落大雨 [yue]
 • การออกเสียง : 面红红 面红红 [hak]
 • การออกเสียง : 丈人哀 丈人哀 [hak]
 • การออกเสียง : 后来爷 后来爷 [hak]
 • การออกเสียง : 客家庄 客家庄 [hak]
 • การออกเสียง : 徙水 徙水 [hak]
 • การออกเสียง : 若屋下 若屋下 [hak]
 • การออกเสียง : 路漘 路漘 [hak]
 • การออกเสียง : 花犖畢駁 花犖畢駁 [hak]
 • การออกเสียง : 蜢公 蜢公 [hak]
 • การออกเสียง : 哪儕 哪儕 [hak]
 • การออกเสียง : 打赤膊 打赤膊 [hak]
 • การออกเสียง : 打嘴鼓 打嘴鼓 [hak]
 • การออกเสียง : 譝颈根 譝颈根 [hak]
 • การออกเสียง : 衣車 衣車 [hak]
 • การออกเสียง : 无结煞 无结煞 [hak]
 • การออกเสียง : 火燒雲 火燒雲 [hak]
 • การออกเสียง : 天吂光 天吂光 [hak]
 • การออกเสียง : 倒轉來 倒轉來 [hak]
 • การออกเสียง : 打斗叙 打斗叙 [hak]
 • การออกเสียง : 死绝绝 死绝绝 [hak]
 • การออกเสียง : 跈人走 跈人走 [hak]
 • การออกเสียง : 眠床肚 眠床肚 [hak]
 • การออกเสียง : 胞衣迹 胞衣迹 [hak]
 • การออกเสียง : 凉帽 凉帽 [hak]
 • การออกเสียง : 五月节 五月节 [hak]
 • การออกเสียง : 客家音 客家音 [hak]
 • การออกเสียง : 狗畾 狗畾 [hak]
 • การออกเสียง : 绑饭綯汤 绑饭綯汤 [hak]
 • การออกเสียง : 屋檐鸟 屋檐鸟 [hak]
 • การออกเสียง : 得人恼 得人恼 [hak]
 • การออกเสียง : 脚跛跛 脚跛跛 [hak]
 • การออกเสียง : 莲塘背 莲塘背 [hak]
 • การออกเสียง : 钵缽 钵缽 [hak]
 • การออกเสียง : 丈人婆 丈人婆 [hak]
 • การออกเสียง : 得人惊 得人惊 [hak]
 • การออกเสียง : 招婿郎 招婿郎 [hak]
 • การออกเสียง : 阵打阵 阵打阵 [hak]
 • การออกเสียง : 火萤虫 火萤虫 [hak]
 • การออกเสียง : 顫顫跳 顫顫跳 [hak]
 • การออกเสียง : 結舌 結舌 [hak]
 • การออกเสียง : 兩子嫂 兩子嫂 [hak]
 • การออกเสียง : 诈毋知 诈毋知 [hak]
 • การออกเสียง : 今朝晨 今朝晨 [hak]
 • การออกเสียง : 撥扇仔 撥扇仔 [hak]
 • การออกเสียง : 女子人 女子人 [hak]
 • การออกเสียง : 猴哥仔 猴哥仔 [hak]
 • การออกเสียง : 叔公太 叔公太 [hak]
 • การออกเสียง : 睡当昼 睡当昼 [hak]
 • การออกเสียง : 凑陣 凑陣 [hak]
 • การออกเสียง : 猫头鸟 猫头鸟 [hak]
 • การออกเสียง : 瞪眼 瞪眼 [hak]
 • การออกเสียง : 湖鳅仔 湖鳅仔 [hak]
 • การออกเสียง : 妇人家 妇人家 [hak]
 • การออกเสียง : 大戆牯 大戆牯 [hak]
 • การออกเสียง : 讨心臼 讨心臼 [hak]
 • การออกเสียง : 学老话 学老话 [hak]
 • การออกเสียง : 入年假 入年假 [hak]
 • การออกเสียง : 细人仔 细人仔 [hak]
 • การออกเสียง : 齐儕 齐儕 [hak]
 • การออกเสียง : 甖兒 甖兒 [hak]
 • การออกเสียง : 纸橐袋 纸橐袋 [hak]
 • การออกเสียง : 禾鷝仔 禾鷝仔 [hak]
 • การออกเสียง : 开基祖 开基祖 [hak]
 • การออกเสียง : 毋足水 毋足水 [hak]
 • การออกเสียง : 發夢話 發夢話 [hak]
 • การออกเสียง : 跌落去 跌落去 [hak]
 • การออกเสียง : 萝卜粄 萝卜粄 [hak]
 • การออกเสียง : 后生人 后生人 [hak]
 • การออกเสียง : 毋单净 毋单净 [hak]
 • การออกเสียง : 炙眼 炙眼 [hak]
 • การออกเสียง : 系么个 系么个 [hak]
 • การออกเสียง : 侍妹 侍妹 [hak]
 • การออกเสียง : 虛火 虛火 [hak]
 • การออกเสียง : 老猴牯 老猴牯 [hak]
 • การออกเสียง : 阿公太 阿公太 [hak]
 • การออกเสียง : 无核卵 无核卵 [hak]
 • การออกเสียง : 必芽 必芽 [hak]
 • การออกเสียง : 哀哩 哀哩 [hak]
 • การออกเสียง : 狗蹋碓 狗蹋碓 [hak]
 • การออกเสียง : 打净食 打净食 [hak]
 • การออกเสียง : 心肝肚 心肝肚 [hak]