หมวดหมู่:

Hadassah

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงHadassah

  • การออกเสียง : Hadassah Hadassah [he]
  • การออกเสียง : הֲדַסָּה הֲדַסָּה [he]