หมวดหมู่:

habitation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhabitation

  • การออกเสียง : home home [en]
  • การออกเสียง : villa villa [la]
  • การออกเสียง : villages villages [en]
  • การออกเสียง : domicile domicile [en]
  • การออกเสียง : homes homes [en]
  • การออกเสียง : سكونت سكونت [fa]
  • การออกเสียง : السَّكَن السَّكَن [ar]