หมวดหมู่:

habitation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhabitation

 • การออกเสียง : home
  home [en]
 • การออกเสียง : villa
  villa [la]
 • การออกเสียง : villages
  villages [en]
 • การออกเสียง : domicile
  domicile [en]
 • การออกเสียง : homes
  homes [en]
 • การออกเสียง : سكونت
  سكونت [fa]
 • การออกเสียง : السَّكَن
  السَّكَن [ar]