หมวดหมู่:

gully

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgully

 • การออกเสียง : lil
  lil [arn]
 • การออกเสียง : montosulko
  montosulko [eo]
 • การออกเสียง : ערוץ
  ערוץ [he]
 • บันทึกการออกเสียง : logagu logagu [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : udonga udonga [zu] รอการออกเสียง