หมวดหมู่:

guitarra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงguitarra

 • การออกเสียง : guitarra
  guitarra [es]
 • การออกเสียง : Silvio Rodríguez
  Silvio Rodríguez [es]
 • การออกเสียง : traste
  traste [es]
 • การออกเสียง : Francisco Tárrega
  Francisco Tárrega [es]
 • การออกเสียง : cejilla
  cejilla [es]
 • การออกเสียง : clavijero
  clavijero [es]
 • การออกเสียง : Me gusta tocar guitarra
  Me gusta tocar guitarra [es]