หมวดหมู่:

guerra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงguerra

 • การออกเสียง : espada espada [es]
 • การออกเสียง : ataque ataque [es]
 • การออกเสียง : yelmo yelmo [es]
 • การออกเสียง : daga daga [es]
 • การออกเสียง : hacha hacha [es]
 • การออกเสียง : catapulta catapulta [es]
 • การออกเสียง : bomba nuclear bomba nuclear [es]
 • การออกเสียง : ballesta ballesta [es]
 • การออกเสียง : cota de malla cota de malla [es]
 • การออกเสียง : armadura armadura [es]
 • การออกเสียง : coraza coraza [es]
 • การออกเสียง : escudo escudo [es]
 • การออกเสียง : estaca estaca [es]
 • การออกเสียง : armi armi [fi]
 • การออกเสียง : lanza lanza [es]
 • การออกเสียง : laghi Masuri laghi Masuri [it]
 • การออกเสียง : מלחמת מלחמת [he]
 • การออกเสียง : maza maza [es]
 • การออกเสียง : bomba intelligente bomba intelligente [it]
 • การออกเสียง : testa di ponte testa di ponte [it]
 • การออกเสียง : Guerra de Corea Guerra de Corea [es]
 • การออกเสียง : Arturo Prat Arturo Prat [es]
 • การออกเสียง : Cámara de gas Cámara de gas [es]
 • การออกเสียง : belicosidad belicosidad [es]
 • การออกเสียง : Guerra de Bosnia Guerra de Bosnia [es]
 • การออกเสียง : pernera pernera [es]
 • การออกเสียง : conflitto a fuoco conflitto a fuoco [it]
 • การออกเสียง : conflitto armato conflitto armato [it]
 • การออกเสียง : Guerra Junqueiro Guerra Junqueiro [pt]