หมวดหมู่:

Guernsey

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGuernsey

  • การออกเสียง : St. Peter Port St. Peter Port [en]
  • การออกเสียง : ガーンジー ガーンジー [ja]