หมวดหมู่:

grzyby

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrzyby

 • การออกเสียง : grzybiarstwo grzybiarstwo [pl]
 • การออกเสียง : robaczywe robaczywe [pl]
 • การออกเสียง : podeschnąć podeschnąć [pl]
 • การออกเสียง : zmarnować się zmarnować się [pl]
 • การออกเสียง : zebrane zebrane [pl]
 • การออกเสียง : grzybami grzybami [pl]
 • การออกเสียง : wysypać się wysypać się [pl]
 • การออกเสียง : struć się struć się [pl]
 • การออกเสียง : Łubianka Łubianka [pl]
 • การออกเสียง : zdeptać zdeptać [pl]
 • การออกเสียง : obsuszone obsuszone [pl]