หมวดหมู่:

gris

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgris

  • การออกเสียง : gris gris [fr]
  • การออกเสียง : gro gro [yi]
  • บันทึกการออกเสียง : kadü kadü [arn] รอการออกเสียง