หมวดหมู่:

Grief

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGrief

 • การออกเสียง : woe woe [en]
 • การออกเสียง : żal żal [pl]
 • การออกเสียง : mourning mourning [en]
 • การออกเสียง : zgryzoty zgryzoty [pl]
 • การออกเสียง : سوگ سوگ [fa]
 • การออกเสียง : condolent condolent [en]
 • การออกเสียง : لحزن لحزن [ar]
 • การออกเสียง : niewysłowiona niewysłowiona [pl]
 • การออกเสียง : niewysłowieni niewysłowieni [pl]
 • การออกเสียง : niewysłowiony niewysłowiony [pl]
 • การออกเสียง : èislean èislean [gd]