หมวดหมู่:

Griechisch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGriechisch

  • การออกเสียง : heureka heureka [de]
  • การออกเสียง : Abaton Abaton [de]