หมวดหมู่:

grammar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrammar

 • การออกเสียง : adjective adjective [en]
 • การออกเสียง : literally literally [en]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : subject subject [en]
 • การออกเสียง : thus thus [en]
 • การออกเสียง : plural plural [en]
 • การออกเสียง : sentence sentence [en]
 • การออกเสียง : conjunción conjunción [es]
 • การออกเสียง : verb verb [en]
 • การออกเสียง : spell spell [en]
 • การออกเสียง : sustantivo sustantivo [es]
 • การออกเสียง : telaffuz telaffuz [tr]
 • การออกเสียง : somebody somebody [en]
 • การออกเสียง : relative relative [en]
 • การออกเสียง : adverb adverb [en]
 • การออกเสียง : phrase phrase [en]
 • การออกเสียง : assonance assonance [en]
 • การออกเสียง : metaphor metaphor [en]
 • การออกเสียง : singular singular [en]
 • การออกเสียง : ablative ablative [en]
 • การออกเสียง : inflection inflection [en]
 • การออกเสียง : participle participle [en]
 • การออกเสียง : adverbial adverbial [es]
 • การออกเสียง : definite definite [en]
 • การออกเสียง : personal pronouns personal pronouns [en]
 • การออกเสียง : instrumental instrumental [es]
 • การออกเสียง : syntax syntax [en]
 • การออกเสียง : grocer's apostrophe grocer's apostrophe [en]
 • การออกเสียง : possessive possessive [en]
 • การออกเสียง : morpheme morpheme [en]
 • การออกเสียง : anu anu [fi]
 • การออกเสียง : pronombre pronombre [es]
 • การออกเสียง : modal modal [es]
 • การออกเสียง : furigana furigana [ja]
 • การออกเสียง : past participle past participle [en]
 • การออกเสียง : exegese exegese [pt]
 • การออกเสียง : indefinite indefinite [en]
 • การออกเสียง : unlike unlike [en]
 • การออกเสียง : точка точка [ru]
 • การออกเสียง : demonstrative pronouns demonstrative pronouns [en]
 • การออกเสียง : accusative accusative [en]
 • การออกเสียง : imperative imperative [en]
 • การออกเสียง : couldn't have couldn't have [en]
 • การออกเสียง : personification personification [en]
 • การออกเสียง : bijvoeglijk naamwoord bijvoeglijk naamwoord [nl]
 • การออกเสียง : genitiv genitiv [de]
 • การออกเสียง : czas czas [pl]
 • การออกเสียง : copula copula [en]
 • การออกเสียง : klinker klinker [af]
 • การออกเสียง : futurum futurum [nl]
 • การออกเสียง : predication predication [en]
 • การออกเสียง : ono ono [es]
 • การออกเสียง : nominative nominative [en]
 • การออกเสียง : first person singular first person singular [en]
 • การออกเสียง : Present Perfect Present Perfect [en]
 • การออกเสียง : Present continuous Present continuous [en]
 • การออกเสียง : genitive genitive [en]
 • การออกเสียง : inchoative inchoative [en]
 • การออกเสียง : Eigenschaftswörter Eigenschaftswörter [de]
 • การออกเสียง : القواعد القواعد [ar]
 • การออกเสียง : third-person third-person [en]
 • การออกเสียง : Orthographie Orthographie [de]
 • การออกเสียง : słowo słowo [pl]
 • การออกเสียง : conjugations conjugations [en]
 • การออกเสียง : odczasownikowy odczasownikowy [pl]
 • การออกเสียง : non-count non-count [en]
 • การออกเสียง : Nunation Nunation [en]
 • การออกเสียง : negation negation [en]
 • การออกเสียง : personal pronoun personal pronoun [en]
 • การออกเสียง : indefinita indefinita [de]
 • การออกเสียง : sincope sincope [it]
 • การออกเสียง : suffixes suffixes [en]
 • การออกเสียง : pangngalan pangngalan [tl]
 • การออกเสียง : inflexion inflexion [en]
 • การออกเสียง : objective complement objective complement [en]
 • การออกเสียง : first-person first-person [en]
 • การออกเสียง : ablativus ablativus [la]
 • การออกเสียง : liczebnik liczebnik [pl]
 • การออกเสียง : 文法 ぶんぽう 文法 ぶんぽう [ja]
 • การออกเสียง : modally modally [en]
 • การออกเสียง : Bindewörter Bindewörter [de]
 • การออกเสียง : part of speech part of speech [en]
 • การออกเสียง : split infinitive split infinitive [en]
 • การออกเสียง : onderwerp onderwerp [af]
 • การออกเสียง : Umstandswörter Umstandswörter [de]
 • การออกเสียง : vocative vocative [en]
 • การออกเสียง : syncretism syncretism [en]
 • การออกเสียง : Patinig Patinig [tl]
 • การออกเสียง : Balarila Balarila [tl]
 • การออกเสียง : wederkerend voornaamwoord wederkerend voornaamwoord [nl]
 • การออกเสียง : voorzetsel voorzetsel [nl]
 • การออกเสียง : Katinig Katinig [tl]
 • การออกเสียง : preterite preterite [en]
 • การออกเสียง : copular copular [es]
 • การออกเสียง : superessive superessive [en]
 • การออกเสียง : predicate (noun) predicate (noun) [en]
 • การออกเสียง : predicate predicate [en]
 • การออกเสียง : transitive transitive [en]
 • การออกเสียง : third person singular third person singular [en]
 • การออกเสียง : infinitival infinitival [en]