หมวดหมู่:

grain

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrain

 • การออกเสียง : quinoa quinoa [en]
 • การออกเสียง : triticale triticale [en]
 • การออกเสียง : گندم گندم [fa]
 • การออกเสียง : جوار جوار [fa]
 • การออกเสียง : craquelin craquelin [fr]
 • การออกเสียง : بن بن [ar]
 • การออกเสียง : cuocciu cuocciu [scn]
 • การออกเสียง : آرز آرز [fa]
 • การออกเสียง : la chènevière la chènevière [fr]
 • การออกเสียง : Teff Teff [de]
 • การออกเสียง : اناج اناج [ur]
 • การออกเสียง : rànu rànu [sc]
 • การออกเสียง : بَذْرة بَذْرة [ar]
 • การออกเสียง : گیہوں گیہوں [ur]
 • การออกเสียง : چنا چنا [ur]
 • การออกเสียง : yarma yarma [tr]
 • การออกเสียง : کنک کنک [ur]
 • การออกเสียง : سویا بین سویا بین [ur]
 • การออกเสียง : جئی جئی [ur]
 • การออกเสียง : چھولا چھولا [ur]
 • การออกเสียง : دھان دھان [ur]
 • การออกเสียง : کاکُن کاکُن [ur]
 • การออกเสียง : کالاچنا کالاچنا [ur]
 • การออกเสียง : باجرہ باجرہ [ur]
 • การออกเสียง : گوجَْرا گوجَْرا [ur]