หมวดหมู่:

grade

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrade

  • การออกเสียง : mark mark [en]
  • การออกเสียง : löjtnant löjtnant [sv]
  • การออกเสียง : szczebel szczebel [pl]
  • การออกเสียง : oficerski oficerski [pl]
  • การออกเสียง : skalować skalować [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : 평점 평점 [ko] รอการออกเสียง