หมวดหมู่:

Golly!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGolly!

  • การออกเสียง : O jejku! O jejku! [pl]
  • การออกเสียง : O rany koguta! O rany koguta! [pl]
  • การออกเสียง : Oj, Jezuniu! Oj, Jezuniu! [pl]