หมวดหมู่:

goddess

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgoddess

 • การออกเสียง : Aphrodite Aphrodite [en]
 • การออกเสียง : Elaine Elaine [en]
 • การออกเสียง : Nemesis Nemesis [en]
 • การออกเสียง : Britannia Britannia [en]
 • การออกเสียง : Juno Juno [en]
 • การออกเสียง : Circe Circe [en]
 • การออกเสียง : vor vor [de]
 • การออกเสียง : mese mese [it]
 • การออกเสียง : Maia Maia [pt]
 • การออกเสียง : Ceres Ceres [en]
 • การออกเสียง : Terpsichore Terpsichore [en]
 • การออกเสียง : Isis Isis [en]
 • การออกเสียง : Selene Selene [es]
 • การออกเสียง : harmonia harmonia [ia]
 • การออกเสียง : Bastet Bastet [fr]
 • การออกเสียง : goddess goddess [en]
 • การออกเสียง : Hestia Hestia [en]
 • การออกเสียง : Melpomene Melpomene [it]
 • การออกเสียง : Hibernia Hibernia [en]
 • การออกเสียง : Themis Themis [en]
 • การออกเสียง : Carme Carme [it]
 • การออกเสียง : Euterpe Euterpe [it]
 • การออกเสียง : 女神 女神 [ja]
 • การออกเสียง : Ἑστία Ἑστία [el]
 • การออกเสียง : Erato Erato [it]
 • การออกเสียง : leto leto [sl]
 • การออกเสียง : Yemanjá Yemanjá [pt]
 • การออกเสียง : Urania Urania [la]
 • การออกเสียง : aceso aceso [pt]
 • การออกเสียง : Pallas Pallas [pt]
 • การออกเสียง : Hebe Hebe [de]
 • การออกเสียง : Hemera Hemera [pt]
 • การออกเสียง : Tisiphone Tisiphone [en]
 • การออกเสียง : Adephagia Adephagia [en]
 • การออกเสียง : Theia Theia [en]
 • การออกเสียง : Εἰρήνη Εἰρήνη [grc]
 • การออกเสียง : Eos Eos [la]
 • การออกเสียง : Eostre Eostre [en]
 • การออกเสียง : Dione Dione [it]
 • การออกเสียง : Mór-Ríoghain Mór-Ríoghain [ga]
 • การออกเสียง : Lachesis Lachesis [en]
 • การออกเสียง : Parvati Parvati [hi]
 • การออกเสียง : Salacia Salacia [en]
 • การออกเสียง : Hekate Hekate [de]
 • การออกเสียง : Andraste Andraste [en]
 • การออกเสียง : Αφροδίτη Αφροδίτη [el]
 • การออกเสียง : Tiamat Tiamat [en]
 • การออกเสียง : ὑγιεία ὑγιεία [grc]
 • การออกเสียง : arete arete [es]
 • การออกเสียง : Gefion Gefion [da]
 • การออกเสียง : Morrighan Morrighan [en]
 • การออกเสียง : Ceto Ceto [it]
 • การออกเสียง : Heliades Heliades [en]
 • การออกเสียง : Mneme Mneme [en]
 • การออกเสียง : Pheme Pheme [en]
 • การออกเสียง : Philotes Philotes [en]
 • การออกเสียง : Philyra Philyra [en]
 • การออกเสียง : Thalassa Thalassa [en]
 • การออกเสียง : Gefjon Gefjon [sv]
 • การออกเสียง : Heqet Heqet [en]
 • การออกเสียง : Hippeia Hippeia [en]
 • การออกเสียง : nete nete [nl]
 • การออกเสียง : Melinoe Melinoe [en]
 • การออกเสียง : Suadela Suadela [la]
 • การออกเสียง : Menae Menae [en]
 • การออกเสียง : Eleos Eleos [en]
 • การออกเสียง : Nesoi Nesoi [en]
 • การออกเสียง : Moirae Moirae [en]
 • การออกเสียง : φώσφορος φώσφορος [grc]
 • การออกเสียง : Limos Limos [pt]
 • การออกเสียง : Ειλειθυία Ειλειθυία [el]
 • การออกเสียง : Kamakshi Kamakshi [gom]
 • การออกเสียง : Ixchel Ixchel [en]
 • การออกเสียง : Kallone Kallone [en]
 • การออกเสียง : saibini saibini [gom]
 • การออกเสียง : Hegemone Hegemone [en]
 • การออกเสียง : Kamira Kamira [en]
 • การออกเสียง : aadishakti aadishakti [sa]
 • การออกเสียง : ἀοιδή ἀοιδή [grc]
 • การออกเสียง : Creiddylad Creiddylad [cy]
 • การออกเสียง : Goleuddydd Goleuddydd [cy]
 • การออกเสียง : Θάλια Θάλια [el]
 • การออกเสียง : Thelxinoë Thelxinoë [en]
 • การออกเสียง : Cloacina Cloacina [de]
 • การออกเสียง : Shantadurga Shantadurga [gom]
 • การออกเสียง : adikia adikia [en]
 • การออกเสียง : Asherah Asherah [en]
 • การออกเสียง : brizo brizo [eo]
 • การออกเสียง : Προΐωξις Προΐωξις [grc]
 • การออกเสียง : Iaso Iaso [en]
 • การออกเสียง : Sekhmet Sekhmet [arz]
 • การออกเสียง : Αἰδωναία Αἰδωναία [grc]
 • การออกเสียง : Irene Forsyte Irene Forsyte [en]
 • การออกเสียง : Lampads Lampads [en]
 • การออกเสียง : Thesmophoros Thesmophoros [en]
 • การออกเสียง : eirene eirene [de]
 • การออกเสียง : Adrasteia Adrasteia [en]
 • การออกเสียง : Kybele Kybele [de]
 • การออกเสียง : Tiche Tiche [it]
 • การออกเสียง : Lampetia Lampetia [en]