หมวดหมู่:

given female name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiven female name

 • การออกเสียง : Tara Tara [en]
 • การออกเสียง : Ann Ann [en]
 • การออกเสียง : Carmen Carmen [es]
 • การออกเสียง : Sharon Sharon [en]
 • การออกเสียง : Maire Maire [fr]
 • การออกเสียง : Nevaeh Nevaeh [en]
 • การออกเสียง : Pija Pija [es]
 • การออกเสียง : Tegan Tegan [en]
 • การออกเสียง : Annelie Annelie [en]
 • การออกเสียง : Anabelle Anabelle [en]
 • การออกเสียง : astre astre [fr]
 • การออกเสียง : Ashleigh Ashleigh [en]
 • การออกเสียง : Suzan Suzan [tr]
 • การออกเสียง : Cheyanne Cheyanne [en]
 • การออกเสียง : murielle murielle [fr]
 • การออกเสียง : Aysha Aysha [es]
 • การออกเสียง : Adie Adie [en]
 • การออกเสียง : Karita Karita [sv]
 • การออกเสียง : Joséphine-Charlotte Joséphine-Charlotte [fr]
 • การออกเสียง : Kristiana Kristiana [sv]
 • การออกเสียง : Joselyn Joselyn [en]
 • การออกเสียง : Иллария Иллария [ru]
 • การออกเสียง : Jesslyn Jesslyn [en]
 • การออกเสียง : Belusia Belusia [pl]
 • การออกเสียง : Франсуаза Франсуаза [ru]
 • การออกเสียง : Зульфия Зульфия [ru]
 • การออกเสียง : Абигайль Абигайль [ru]
 • การออกเสียง : Cilla Cilla [sv]
 • การออกเสียง : Vickie Vickie [en]
 • การออกเสียง : Jucileide Jucileide [pt]
 • การออกเสียง : Бажена Бажена [ru]
 • การออกเสียง : Fredrica Fredrica [sv]
 • การออกเสียง : Sionainne Sionainne [ga]
 • การออกเสียง : Evalyn Evalyn [en]
 • การออกเสียง : Kjellvi Kjellvi [sv]
 • การออกเสียง : Kenisa Kenisa [en]
 • การออกเสียง : Daphene Daphene [en]
 • การออกเสียง : Аполлония Аполлония [ru]
 • การออกเสียง : Maria Prytz Maria Prytz [sv]
 • การออกเสียง : Ивета Ивета [ru]
 • การออกเสียง : صفیة صفیة [ar]
 • การออกเสียง : Dæja Dæja [is]
 • การออกเสียง : Freija Freija [sv]
 • การออกเสียง : Shanda Shanda [en]
 • การออกเสียง : Miharu Miharu [ja]
 • การออกเสียง : Kjellina Kjellina [sv]
 • การออกเสียง : Marlinde Marlinde [nl]
 • การออกเสียง : Moïsette Moïsette [fr]
 • การออกเสียง : Zarite Zarite [sw]
 • การออกเสียง : Jamesina Jamesina [sco]
 • การออกเสียง : Adaobi Adaobi [ig]