หมวดหมู่:

give

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgive

 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : Donner Donner [fr]
 • การออกเสียง : давать давать [ru]
 • การออกเสียง : 주다 주다 [ko]
 • การออกเสียง : nye nye [ig]
 • การออกเสียง : дать дать [ru]
 • การออกเสียง : נותן נותן [he]
 • การออกเสียง : дам дам [ru]
 • การออกเสียง : даём даём [ru]
 • การออกเสียง : gie gie [sco]
 • การออกเสียง : даёшь даёшь [ru]
 • การออกเสียง : даёте даёте [ru]
 • การออกเสียง : дадите дадите [ru]
 • การออกเสียง : дашь дашь [ru]
 • การออกเสียง : даю даю [ru]
 • การออกเสียง : дают дают [ru]
 • การออกเสียง : gi' gi' [da]
 • การออกเสียง : даёт даёт [ru]
 • การออกเสียง : дадут дадут [ru]
 • การออกเสียง : дадим дадим [ru]
 • การออกเสียง : يولي يولي [ar]
 • การออกเสียง : gie's gie's [sco]
 • การออกเสียง : даст даст [ru]
 • การออกเสียง : dedistis dedistis [la]
 • การออกเสียง : daję daję [pl]
 • การออกเสียง : dał dał [pl]
 • การออกเสียง : dałem dałem [pl]
 • การออกเสียง : dałby dałby [pl]
 • การออกเสียง : dajcie dajcie [pl]
 • การออกเสียง : 她给朋友做了 她给朋友做了 [zh]
 • การออกเสียง : daliśmy daliśmy [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : dettia dettia [rm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : תתני תתני [he] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ಕೋಡು ಕೋಡು [kn] รอการออกเสียง