หมวดหมู่:

gissen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgissen

  • การออกเสียง : gis gis [en]