หมวดหมู่:

giorni

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiorni

 • การออกเสียง : sabato
  sabato [it]
 • การออกเสียง : giovedì
  giovedì [it]
 • การออกเสียง : venerdì
  venerdì [it]
 • การออกเสียง : mercoledì
  mercoledì [it]
 • การออกเสียง : martedì
  martedì [it]
 • การออกเสียง : I giorni della settimana
  I giorni della settimana [it]