หมวดหมู่:

giorni

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgiorni

  • การออกเสียง : sabato sabato [it]
  • การออกเสียง : giovedì giovedì [it]
  • การออกเสียง : venerdì venerdì [it]
  • การออกเสียง : mercoledì mercoledì [it]
  • การออกเสียง : martedì martedì [it]
  • การออกเสียง : I giorni della settimana I giorni della settimana [it]