หมวดหมู่:

gesture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgesture

  • การออกเสียง : flourish flourish [en]
  • การออกเสียง : salutation salutation [fr]
  • การออกเสียง : facepalm facepalm [en]
  • การออกเสียง : obeisance obeisance [en]
  • การออกเสียง : salutations salutations [en]
  • การออกเสียง : snook snook [en]
  • การออกเสียง : اشارہ کرنا اشارہ کرنا [ur]