หมวดหมู่:

gerundio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgerundio

 • การออกเสียง : divergiendo divergiendo [es]
 • การออกเสียง : conversando conversando [pt]
 • การออกเสียง : Lounging Lounging [en]
 • การออกเสียง : lusingando lusingando [it]
 • การออกเสียง : barilochense barilochense [es]
 • การออกเสียง : aventajando aventajando [es]
 • การออกเสียง : cipoleño cipoleño [es]
 • การออกเสียง : gerúndio gerúndio [pt]
 • การออกเสียง : gestante gestante [es]
 • การออกเสียง : annoiando annoiando [it]
 • การออกเสียง : riassumendo riassumendo [it]
 • การออกเสียง : despertándose despertándose [es]
 • การออกเสียง : gesticulante gesticulante [es]
 • การออกเสียง : apreciando apreciando [pt]
 • การออกเสียง : madrugando madrugando [es]
 • การออกเสียง : vigilando vigilando [es]
 • การออกเสียง : perquisendo perquisendo [it]
 • การออกเสียง : sonnecchiando sonnecchiando [it]
 • การออกเสียง : incubando incubando [es]
 • การออกเสียง : desbancando desbancando [es]
 • การออกเสียง : fermo restando fermo restando [it]
 • การออกเสียง : chinando chinando [it]
 • การออกเสียง : trabajando trabajando [es]
 • การออกเสียง : sintetizzando sintetizzando [it]
 • การออกเสียง : Jarreando Jarreando [es]
 • การออกเสียง : interfiriendo interfiriendo [es]
 • การออกเสียง : eviscerando eviscerando [it]
 • การออกเสียง : presupponendo presupponendo [it]
 • การออกเสียง : asentando asentando [es]