หมวดหมู่:

gerund

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgerund

 • การออกเสียง : benchmarking benchmarking [en]
 • การออกเสียง : crowdsourcing crowdsourcing [en]
 • การออกเสียง : printing printing [en]
 • การออกเสียง : coming out coming out [fr]
 • การออกเสียง : legende legende [de]
 • การออกเสียง : ensuring ensuring [en]
 • การออกเสียง : brainstorming brainstorming [en]
 • การออกเสียง : scheduling scheduling [en]
 • การออกเสียง : searing searing [en]
 • การออกเสียง : shampooing shampooing [en]
 • การออกเสียง : timing timing [en]
 • การออกเสียง : skiving skiving [en]
 • การออกเสียง : Lounging Lounging [en]
 • การออกเสียง : antialiasing antialiasing [en]
 • การออกเสียง : baking baking [en]
 • การออกเสียง : retiring retiring [en]
 • การออกเสียง : formatting formatting [en]
 • การออกเสียง : comping comping [en]
 • การออกเสียง : positioning positioning [en]
 • การออกเสียง : gurgling gurgling [en]
 • การออกเสียง : harbouring harbouring [en]
 • การออกเสียง : keystroking keystroking [en]
 • การออกเสียง : applying applying [en]
 • การออกเสียง : mounting mounting [en]
 • การออกเสียง : blathering blathering [en]
 • การออกเสียง : eavesdropping eavesdropping [en]
 • การออกเสียง : lunging lunging [en]
 • การออกเสียง : plucking plucking [en]
 • การออกเสียง : copying copying [en]
 • การออกเสียง : parting parting [en]
 • การออกเสียง : scratching scratching [en]
 • การออกเสียง : Tooting Tooting [en]
 • การออกเสียง : tripping tripping [en]
 • การออกเสียง : euchring euchring [en]
 • การออกเสียง : watering watering [en]
 • การออกเสียง : planting planting [en]
 • การออกเสียง : gene editing gene editing [en]
 • การออกเสียง : buzzing buzzing [en]
 • การออกเสียง : glowing glowing [en]
 • การออกเสียง : threshing threshing [en]
 • การออกเสียง : lazing lazing [en]
 • การออกเสียง : brining brining [en]
 • การออกเสียง : scrumping scrumping [en]
 • การออกเสียง : despertándose despertándose [es]
 • การออกเสียง : التَّفَعُّل التَّفَعُّل [ar]
 • การออกเสียง : chilling chilling [en]
 • การออกเสียง : paternity testing paternity testing [en]
 • การออกเสียง : hairdressing hairdressing [en]
 • การออกเสียง : plating plating [en]
 • การออกเสียง : scattering scattering [en]
 • การออกเสียง : rebranding rebranding [en]
 • การออกเสียง : substituting substituting [en]
 • การออกเสียง : pitapatting pitapatting [en]
 • การออกเสียง : sequencing sequencing [en]
 • การออกเสียง : eating out eating out [en]
 • การออกเสียง : limning limning [en]
 • การออกเสียง : leveling leveling [en]
 • การออกเสียง : sufficing sufficing [en]
 • การออกเสียง : dehumanizing dehumanizing [en]
 • การออกเสียง : scampering scampering [en]
 • การออกเสียง : pillorying pillorying [en]
 • การออกเสียง : customising customising [en]
 • การออกเสียง : mapmaking mapmaking [en]
 • การออกเสียง : terminând terminând [ro]