หมวดหมู่:

gerund

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgerund

 • การออกเสียง : benchmarking
  benchmarking [en]
 • การออกเสียง : crowdsourcing
  crowdsourcing [en]
 • การออกเสียง : coming out
  coming out [fr]
 • การออกเสียง : printing
  printing [en]
 • การออกเสียง : ensuring
  ensuring [en]
 • การออกเสียง : legende
  legende [de]
 • การออกเสียง : brainstorming
  brainstorming [en]
 • การออกเสียง : scheduling
  scheduling [en]
 • การออกเสียง : shampooing
  shampooing [en]
 • การออกเสียง : searing
  searing [en]
 • การออกเสียง : baking
  baking [en]
 • การออกเสียง : timing
  timing [en]
 • การออกเสียง : antialiasing
  antialiasing [en]
 • การออกเสียง : Lounging
  Lounging [en]
 • การออกเสียง : skiving
  skiving [en]
 • การออกเสียง : retiring
  retiring [en]
 • การออกเสียง : positioning
  positioning [en]
 • การออกเสียง : formatting
  formatting [en]
 • การออกเสียง : applying
  applying [en]
 • การออกเสียง : comping
  comping [en]
 • การออกเสียง : gurgling
  gurgling [en]
 • การออกเสียง : harbouring
  harbouring [en]
 • การออกเสียง : eavesdropping
  eavesdropping [en]
 • การออกเสียง : mounting
  mounting [en]
 • การออกเสียง : keystroking
  keystroking [en]
 • การออกเสียง : copying
  copying [en]
 • การออกเสียง : watering
  watering [en]
 • การออกเสียง : scratching
  scratching [en]
 • การออกเสียง : parting
  parting [en]
 • การออกเสียง : blathering
  blathering [en]
 • การออกเสียง : lunging
  lunging [en]
 • การออกเสียง : planting
  planting [en]
 • การออกเสียง : plucking
  plucking [en]
 • การออกเสียง : Tooting
  Tooting [en]
 • การออกเสียง : buzzing
  buzzing [en]
 • การออกเสียง : glowing
  glowing [en]
 • การออกเสียง : tripping
  tripping [en]
 • การออกเสียง : euchring
  euchring [en]
 • การออกเสียง : gene editing
  gene editing [en]
 • การออกเสียง : threshing
  threshing [en]
 • การออกเสียง : brining
  brining [en]
 • การออกเสียง : lazing
  lazing [en]
 • การออกเสียง : chilling
  chilling [en]
 • การออกเสียง : substituting
  substituting [en]
 • การออกเสียง : scrumping
  scrumping [en]
 • การออกเสียง : scattering
  scattering [en]
 • การออกเสียง : despertándose
  despertándose [es]
 • การออกเสียง : sequencing
  sequencing [en]
 • การออกเสียง : rebranding
  rebranding [en]
 • การออกเสียง : hairdressing
  hairdressing [en]
 • การออกเสียง : plating
  plating [en]
 • การออกเสียง : التَّفَعُّل
  التَّفَعُّل [ar]
 • การออกเสียง : paternity testing
  paternity testing [en]
 • การออกเสียง : eating out
  eating out [en]
 • การออกเสียง : pitapatting
  pitapatting [en]
 • การออกเสียง : limning
  limning [en]
 • การออกเสียง : leveling
  leveling [en]
 • การออกเสียง : dehumanizing
  dehumanizing [en]
 • การออกเสียง : sufficing
  sufficing [en]
 • การออกเสียง : scampering
  scampering [en]
 • การออกเสียง : pillorying
  pillorying [en]
 • การออกเสียง : customising
  customising [en]
 • การออกเสียง : mapmaking
  mapmaking [en]
 • การออกเสียง : terminând
  terminând [ro]