• การออกเสียงคำว่า Exter Exter [de]
 • การออกเสียงคำว่า bröl bröl [de]
 • การออกเสียงคำว่า sauer sauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า oos oos [af]
 • การออกเสียงคำว่า Lech Lech [pl]
 • การออกเสียงคำว่า ryck ryck [de]
 • การออกเสียงคำว่า Delme Delme [tr]
 • การออกเสียงคำว่า dill dill [sv]
 • การออกเสียงคำว่า trave trave [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Querne Querne [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wiese Wiese [de]
 • การออกเสียงคำว่า Neiße Neiße [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schaale Schaale [de]
 • การออกเสียงคำว่า Olfe Olfe [de]
 • การออกเสียงคำว่า isen isen [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Hase Hase [de]
 • การออกเสียงคำว่า oste oste [it]
 • การออกเสียงคำว่า Saalach Saalach [de]
 • การออกเสียงคำว่า Leine Leine [de]
 • การออกเสียงคำว่า Saale Saale [de]
 • การออกเสียงคำว่า Leitzach Leitzach [de]
 • การออกเสียงคำว่า Saar Saar [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sagter Ems Sagter Ems [de]
 • การออกเสียงคำว่า rur rur [tlh]
 • การออกเสียงคำว่า Salzach Salzach [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ruwer Ruwer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Twiste Twiste [de]
 • การออกเสียงคำว่า Salzböde Salzböde [de]
 • การออกเสียงคำว่า Leda Leda [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Traun Traun [de]