หมวดหมู่:

German rivers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGerman rivers

 • การออกเสียง : este este [es]
 • การออกเสียง : aller aller [fr]
 • การออกเสียง : Wetter Wetter [de]
 • การออกเสียง : blau blau [de]
 • การออกเสียง : oder oder [de]
 • การออกเสียง : sauer sauer [de]
 • การออกเสียง : Hase Hase [de]
 • การออกเสียง : Tanger Tanger [fr]
 • การออกเสียง : weil weil [de]
 • การออกเสียง : Chemnitz Chemnitz [de]
 • การออกเสียง : Kocher Kocher [de]
 • การออกเสียง : Lech Lech [pl]
 • การออกเสียง : trave trave [pt]
 • การออกเสียง : inn inn [en]
 • การออกเสียง : prim prim [en]
 • การออกเสียง : Henne Henne [da]
 • การออกเสียง : Ulster Ulster [en]
 • การออกเสียง : Mulde Mulde [de]
 • การออกเสียง : dill dill [sv]
 • การออกเสียง : Nebel Nebel [de]
 • การออกเสียง : bode bode [en]
 • การออกเสียง : Havel Havel [cs]
 • การออกเสียง : bille bille [fr]
 • การออกเสียง : nahe nahe [de]
 • การออกเสียง : Sieg Sieg [de]
 • การออกเสียง : Neiße Neiße [de]
 • การออกเสียง : Barthe Barthe [de]
 • การออกเสียง : Isar Isar [de]
 • การออกเสียง : Saar Saar [de]
 • การออกเสียง : sude sude [tr]
 • การออกเสียง : bahre bahre [de]
 • การออกเสียง : rhume rhume [fr]
 • การออกเสียง : Mosel Mosel [de]
 • การออกเสียง : Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียง : Aar Aar [de]
 • การออกเสียง : Alster Alster [sv]
 • การออกเสียง : oste oste [it]
 • การออกเสียง : Wiese Wiese [de]
 • การออกเสียง : heder heder [sv]
 • การออกเสียง : Leine Leine [de]
 • การออกเสียง : heller heller [de]
 • การออกเสียง : Ilm Ilm [de]
 • การออกเสียง : Leda Leda [sv]
 • การออกเสียง : Wupper Wupper [de]
 • การออกเสียง : Lahn Lahn [de]
 • การออกเสียง : isen isen [sv]
 • การออกเสียง : warme warme [nl]
 • การออกเสียง : wied wied [mt]
 • การออกเสียง : Hasel Hasel [de]
 • การออกเสียง : Bühler Bühler [de]
 • การออกเสียง : Alf Alf [en]
 • การออกเสียง : oos oos [af]
 • การออกเสียง : Tauber Tauber [de]
 • การออกเสียง : milde milde [da]
 • การออกเสียง : alb alb [de]
 • การออกเสียง : Ahr Ahr [de]
 • การออกเสียง : Radegast Radegast [cs]
 • การออกเสียง : Neckar Neckar [de]
 • การออกเสียง : mehe mehe [eu]
 • การออกเสียง : Nesenbach Nesenbach [de]
 • การออกเสียง : dinkel dinkel [nl]
 • การออกเสียง : ryck ryck [de]
 • การออกเสียง : Boye Boye [de]
 • การออกเสียง : Hamme Hamme [nl]
 • การออกเสียง : oker oker [nl]
 • การออกเสียง : blies blies [nl]
 • การออกเสียง : Perf Perf [de]
 • การออกเสียง : Prüm Prüm [de]
 • การออกเสียง : Ilmenau Ilmenau [de]
 • การออกเสียง : Böhme Böhme [de]
 • การออกเสียง : Salzach Salzach [de]
 • การออกเสียง : Fulda Fulda [de]
 • การออกเสียง : elta elta [de]
 • การออกเสียง : Parthe Parthe [fr]
 • การออกเสียง : Mindel Mindel [fr]
 • การออกเสียง : Oese Oese [de]
 • การออกเสียง : Löcknitz Löcknitz [de]
 • การออกเสียง : Wiehl Wiehl [de]
 • การออกเสียง : Örtze Örtze [de]
 • การออกเสียง : Vechte Vechte [de]
 • การออกเสียง : Sontra Sontra [de]
 • การออกเสียง : Nieste Nieste [de]
 • การออกเสียง : Exter Exter [la]
 • การออกเสียง : Delme Delme [tr]
 • การออกเสียง : Alte Jäglitz Alte Jäglitz [de]
 • การออกเสียง : dosse dosse [fr]
 • การออกเสียง : nister nister [de]
 • การออกเสียง : Lieser Lieser [de]
 • การออกเสียง : Lauchert Lauchert [de]
 • การออกเสียง : Nidder Nidder [de]
 • การออกเสียง : Krückau Krückau [de]
 • การออกเสียง : Frieda Frieda [de]
 • การออกเสียง : Salzböde Salzböde [de]
 • การออกเสียง : Wertach Wertach [de]
 • การออกเสียง : Gelster Gelster [de]
 • การออกเสียง : Ilz Ilz [de]
 • การออกเสียง : Holtemme Holtemme [de]
 • การออกเสียง : rur rur [tlh]
 • การออกเสียง : Sülze Sülze [de]
 • การออกเสียง : hörsel hörsel [sv]