หมวดหมู่:

geometry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeometry

 • การออกเสียง : square square [en]
 • การออกเสียง : triangle triangle [en]
 • การออกเสียง : species species [en]
 • การออกเสียง : rectangle rectangle [en]
 • การออกเสียง : angle angle [en]
 • การออกเสียง : radius radius [en]
 • การออกเสียง : cone cone [en]
 • การออกเสียง : параллелепипед параллелепипед [ru]
 • การออกเสียง : spiral spiral [en]
 • การออกเสียง : aperture aperture [en]
 • การออกเสียง : hexagon hexagon [en]
 • การออกเสียง : lozenge lozenge [en]
 • การออกเสียง : sanyo sanyo [ja]
 • การออกเสียง : tangente tangente [es]
 • การออกเสียง : kvadrat kvadrat [da]
 • การออกเสียง : linear linear [en]
 • การออกเสียง : tabloid tabloid [en]
 • การออกเสียง : hypotenuse hypotenuse [en]
 • การออกเสียง : parallelogram parallelogram [en]
 • การออกเสียง : Pentagon Pentagon [en]
 • การออกเสียง : parabola parabola [it]
 • การออกเสียง : circumferential circumferential [en]
 • การออกเสียง : nomogram nomogram [hu]
 • การออกเสียง : isosceles triangle isosceles triangle [en]
 • การออกเสียง : Pentagone Pentagone [fr]
 • การออกเสียง : 円 [ja]
 • การออกเสียง : similitude similitude [en]
 • การออกเสียง : heptagon heptagon [en]
 • การออกเสียง : 정삼각형 정삼각형 [ko]
 • การออกเสียง : parallel lines parallel lines [en]
 • การออกเสียง : polygon polygon [en]
 • การออกเสียง : kaleidoscope kaleidoscope [en]
 • การออกเสียง : octagon octagon [en]
 • การออกเสียง : radii radii [en]
 • การออกเสียง : Francis Sowerby Macaulay Francis Sowerby Macaulay [en]
 • การออกเสียง : 곡선 곡선 [ko]
 • การออกเสียง : poliedro poliedro [pt]
 • การออกเสียง : Quadrant Quadrant [en]
 • การออกเสียง : circunferencia circunferencia [es]
 • การออกเสียง : Trigonometrie Trigonometrie [de]
 • การออกเสียง : pentagonal pentagonal [en]
 • การออกเสียง : koło koło [pl]
 • การออกเสียง : points points [en]
 • การออกเสียง : co-ordinates (noun) co-ordinates (noun) [en]
 • การออกเสียง : geometrie geometrie [de]
 • การออกเสียง : trigonometria trigonometria [pt]
 • การออกเสียง : trapezium trapezium [en]
 • การออกเสียง : rhombohedral rhombohedral [en]
 • การออกเสียง : helical helical [en]
 • การออกเสียง : dodecaedro dodecaedro [it]
 • การออกเสียง : tetraedro tetraedro [pt]
 • การออกเสียง : osculate osculate [en]
 • การออกเสียง : romb romb [br]
 • การออกเสียง : lemniscate lemniscate [en]
 • การออกเสียง : Panandaan Panandaan [tl]
 • การออกเสียง : Rechteck Rechteck [de]
 • การออกเสียง : gelijkvormigheid gelijkvormigheid [nl]
 • การออกเสียง : Equilatéral Equilatéral [fr]
 • การออกเสียง : соосность соосность [ru]
 • การออกเสียง : топология топология [ru]
 • การออกเสียง : trigonometría trigonometría [es]
 • การออกเสียง : homologous homologous [en]
 • การออกเสียง : scalene triangle scalene triangle [en]
 • การออกเสียง : helix helix [en]
 • การออกเสียง : piramida piramida [tt]
 • การออกเสียง : Topologie Topologie [de]
 • การออกเสียง : collinear collinear [en]
 • การออกเสียง : 수직선 수직선 [ko]
 • การออกเสียง : coordinate (noun) coordinate (noun) [en]
 • การออกเสียง : Euclidian Euclidian [en]
 • การออกเสียง : Synergetics Synergetics [en]
 • การออกเสียง : topologia topologia [fi]
 • การออกเสียง : cathetus cathetus [en]
 • การออกเสียง : Quadrilatère Quadrilatère [fr]
 • การออกเสียง : torus torus [en]
 • การออกเสียง : telg telg [et]
 • การออกเสียง : isometria isometria [it]
 • การออกเสียง : cirkel cirkel [da]
 • การออกเสียง : geometri geometri [sv]
 • การออกเสียง : tangens tangens [tt]
 • การออกเสียง : Bilang Bilang [tl]
 • การออกเสียง : kwadrat kwadrat [pl]
 • การออกเสียง : icosaedro icosaedro [it]
 • การออกเสียง : Ruut Ruut [fi]
 • การออกเสียง : diagonaal diagonaal [nl]
 • การออกเสียง : hipotenusa hipotenusa [es]
 • การออกเสียง : trigonometri trigonometri [sv]
 • การออกเสียง : 빗변 빗변 [ko]
 • การออกเสียง : Kotangens Kotangens [tt]
 • การออกเสียง : Palatangkasan Palatangkasan [tl]
 • การออกเสียง : Kosinus Kosinus [tt]
 • การออกเสียง : γεωμετρία γεωμετρία [el]
 • การออกเสียง : 타원형 타원형 [ko]
 • การออกเสียง : octagonal octagonal [en]
 • การออกเสียง : equilateral triangle equilateral triangle [en]
 • การออกเสียง : Ikosaeder Ikosaeder [de]
 • การออกเสียง : frusta frusta [it]
 • การออกเสียง : Trapezoeder Trapezoeder [da]
 • การออกเสียง : octant octant [fr]
 • การออกเสียง : Oktaeder Oktaeder [de]