หมวดหมู่:

geology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeology

 • การออกเสียง : glacier glacier [en]
 • การออกเสียง : cocina cocina [es]
 • การออกเสียง : Stone Stone [en]
 • การออกเสียง : magnitude magnitude [en]
 • การออกเสียง : rocks rocks [en]
 • การออกเสียง : secondary secondary [en]
 • การออกเสียง : Willamette Willamette [en]
 • การออกเสียง : Jura Jura [fr]
 • การออกเสียง : mantel mantel [de]
 • การออกเสียง : perm perm [fr]
 • การออกเสียง : terroir terroir [fr]
 • การออกเสียง : intrusion intrusion [en]
 • การออกเสียง : crust crust [en]
 • การออกเสียง : permafrost permafrost [en]
 • การออกเสียง : fissure fissure [en]
 • การออกเสียง : stalagmite stalagmite [en]
 • การออกเสียง : fool's gold fool's gold [en]
 • การออกเสียง : stalactite stalactite [en]
 • การออกเสียง : reconnaissance reconnaissance [en]
 • การออกเสียง : Geysir Geysir [is]
 • การออกเสียง : Vulkanologie Vulkanologie [de]
 • การออกเสียง : vulcanismo vulcanismo [es]
 • การออกเสียง : volcán volcán [es]
 • การออกเสียง : granit granit [fr]
 • การออกเสียง : basalt basalt [en]
 • การออกเสียง : steppe steppe [en]
 • การออกเสียง : glaciation glaciation [en]
 • การออกเสียง : tuya tuya [es]
 • การออกเสียง : cleavage cleavage [en]
 • การออกเสียง : karst karst [en]
 • การออกเสียง : Jurassic Jurassic [en]
 • การออกเสียง : glacial glacial [es]
 • การออกเสียง : Stalagmit Stalagmit [de]
 • การออกเสียง : crag crag [en]
 • การออกเสียง : antracite antracite [it]
 • การออกเสียง : erode erode [en]
 • การออกเสียง : karbon karbon [pl]
 • การออกเสียง : crevasse crevasse [en]
 • การออกเสียง : усы усы [ru]
 • การออกเสียง : San Andreas San Andreas [en]
 • การออกเสียง : Albertan Albertan [en]
 • การออกเสียง : Euramerican Euramerican [en]
 • การออกเสียง : seismic zone seismic zone [en]
 • การออกเสียง : volcan volcan [fr]
 • การออกเสียง : granulat granulat [de]
 • การออกเสียง : magmatic magmatic [en]
 • การออกเสียง : paleoenvironmental paleoenvironmental [en]
 • การออกเสียง : Pangaea Pangaea [en]
 • การออกเสียง : andezit andezit [cs]
 • การออกเสียง : صحرا صحرا [fa]
 • การออกเสียง : magmatism magmatism [en]
 • การออกเสียง : геохімія геохімія [uk]
 • การออกเสียง : faultline faultline [en]
 • การออกเสียง : facies facies [en]
 • การออกเสียง : geomorphology geomorphology [en]
 • การออกเสียง : epicentrum epicentrum [nl]
 • การออกเสียง : Trias Trias [de]
 • การออกเสียง : Pleistocene Pleistocene [en]
 • การออกเสียง : kambrium kambrium [de]
 • การออกเสียง : riolita riolita [es]
 • การออกเสียง : granito granito [pt]
 • การออกเสียง : Boulder Boulder [en]
 • การออกเสียง : геофізика геофізика [uk]
 • การออกเสียง : igneous igneous [en]
 • การออกเสียง : graphic graphic [en]
 • การออกเสียง : aa aa [ngh]
 • การออกเสียง : Gneis Gneis [de]
 • การออกเสียง : Silur Silur [cs]
 • การออกเสียง : paleoenvironment paleoenvironment [en]
 • การออกเสียง : plutonismo plutonismo [es]
 • การออกเสียง : obduzione obduzione [it]
 • การออกเสียง : Porphyry Porphyry [en]
 • การออกเสียง : crater crater [en]
 • การออกเสียง : geologia geologia [pt]
 • การออกเสียง : feldspat feldspat [de]
 • การออกเสียง : kreda kreda [pl]
 • การออกเสียง : outliers outliers [en]
 • การออกเสียง : Kalkstein Kalkstein [de]
 • การออกเสียง : æon æon [en]
 • การออกเสียง : Alder Alder [en]
 • การออกเสียง : geologie geologie [af]
 • การออกเสียง : syncline syncline [en]
 • การออกเสียง : sedimentologia sedimentologia [it]
 • การออกเสียง : foliation foliation [en]
 • การออกเสียง : extravasation extravasation [fr]
 • การออกเสียง : batholith batholith [en]
 • การออกเสียง : Mesozoic Mesozoic [en]
 • การออกเสียง : tektonik tektonik [de]
 • การออกเสียง : sedimentario sedimentario [it]
 • การออกเสียง : actinolite actinolite [it]
 • การออกเสียง : geode geode [en]
 • การออกเสียง : geiser geiser [sv]
 • การออกเสียง : ofiolit ofiolit [hu]
 • การออกเสียง : phlogopite phlogopite [en]
 • การออกเสียง : geologi geologi [sv]
 • การออกเสียง : sandstone sandstone [en]
 • การออกเสียง : fracking fracking [en]
 • การออกเสียง : petrologia petrologia [fi]
 • การออกเสียง : vulkanisme vulkanisme [nl]
 • การออกเสียง : jarosite jarosite [en]