หมวดหมู่:

geographia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeographia

  • การออกเสียง : dorsum dorsum [en]
  • การออกเสียง : vallecula vallecula [la]
  • การออกเสียง : Iaponia Iaponia [la]
  • การออกเสียง : Getae Getae [en]
  • การออกเสียง : Pȳrēnaeī montēs Pȳrēnaeī montēs [la]
  • การออกเสียง : Teutoni Teutoni [la]
  • การออกเสียง : Teutones Teutones [la]