หมวดหมู่:

Geografie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงGeografie

 • การออกเสียง : orange orange [en]
 • การออกเสียง : São Paulo São Paulo [pt]
 • การออกเสียง : Melbourne Melbourne [en]
 • การออกเสียง : Victoria Victoria [es]
 • การออกเสียง : Toronto Toronto [en]
 • การออกเสียง : Belo Horizonte Belo Horizonte [pt]
 • การออกเสียง : Vancouver Vancouver [en]
 • การออกเสียง : Long Island Long Island [en]
 • การออกเสียง : Canberra Canberra [en]
 • การออกเสียง : Recife Recife [pt]
 • การออกเสียง : Goiás Goiás [pt]
 • การออกเสียง : Montréal Montréal [fr]
 • การออกเสียง : Cambridge Cambridge [en]
 • การออกเสียง : Versailles Versailles [fr]
 • การออกเสียง : Adelaide Adelaide [en]
 • การออกเสียง : Cairns Cairns [en]
 • การออกเสียง : Brisbane Brisbane [en]
 • การออกเสียง : Québec Québec [fr]
 • การออกเสียง : Nova Scotia Nova Scotia [en]
 • การออกเสียง : Paraná Paraná [pt]
 • การออกเสียง : Rennes Rennes [fr]
 • การออกเสียง : Rhône Rhône [fr]
 • การออกเสียง : Saskatchewan Saskatchewan [en]
 • การออกเสียง : Toulouse Toulouse [fr]
 • การออกเสียง : Viña del Mar Viña del Mar [es]
 • การออกเสียง : Sydney Sydney [en]
 • การออกเสียง : belém belém [pt]
 • การออกเสียง : Murray Murray [en]
 • การออกเสียง : sucre sucre [fr]
 • การออกเสียง : Natal Natal [pt]
 • การออกเสียง : regina regina [it]
 • การออกเสียง : Kabul Kabul [en]
 • การออกเสียง : Nîmes Nîmes [fr]
 • การออกเสียง : berry berry [en]
 • การออกเสียง : Verdun Verdun [fr]
 • การออกเสียง : Nancy Nancy [fr]
 • การออกเสียง : darling darling [en]
 • การออกเสียง : nord nord [fr]
 • การออกเสียง : Troyes Troyes [fr]
 • การออกเสียง : Alberta Alberta [en]
 • การออกเสียง : Himalaya Himalaya [es]
 • การออกเสียง : Menton Menton [fr]
 • การออกเสียง : pernambuco pernambuco [pt]
 • การออกเสียง : Ouagadougou Ouagadougou [fr]
 • การออกเสียง : La Paz La Paz [es]
 • การออกเสียง : Windsor Windsor [en]
 • การออกเสียง : Calgary Calgary [en]
 • การออกเสียง : Hobart Hobart [en]
 • การออกเสียง : Manitoba Manitoba [en]
 • การออกเสียง : Brasilia Brasilia [es]
 • การออกเสียง : Cher Cher [fr]
 • การออกเสียง : Minas Gerais Minas Gerais [pt]
 • การออกเสียง : Pau Pau [pt]
 • การออกเสียง : Millau Millau [fr]
 • การออกเสียง : Salvador Salvador [pt]
 • การออกเสียง : Shanghai Shanghai [en]
 • การออกเสียง : Darwin Darwin [en]
 • การออกเสียง : Edmonton Edmonton [en]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : Srebrenica Srebrenica [de]
 • การออกเสียง : Angkor Wat Angkor Wat [km]
 • การออกเสียง : Auvergne Auvergne [fr]
 • การออกเสียง : Niagara Niagara [en]
 • การออกเสียง : Poitiers Poitiers [fr]
 • การออกเสียง : Valparaíso Valparaíso [es]
 • การออกเสียง : Manaus Manaus [pt]
 • การออกเสียง : Armagnac Armagnac [fr]
 • การออกเสียง : Mulhouse Mulhouse [fr]
 • การออกเสียง : Santa Fe Santa Fe [en]
 • การออกเสียง : Mendoza Mendoza [es]
 • การออกเสียง : Ontario Ontario [en]
 • การออกเสียง : fortaleza fortaleza [pt]
 • การออกเสียง : Pale Pale [en]
 • การออกเสียง : Halifax Halifax [en]
 • การออกเสียง : concepción concepción [es]
 • การออกเสียง : Saskatoon Saskatoon [en]
 • การออกเสียง : Rio Grande Rio Grande [pt]
 • การออกเสียง : Hamilton Hamilton [en]
 • การออกเสียง : Saint-Tropez Saint-Tropez [fr]
 • การออกเสียง : Germania Germania [it]
 • การออกเสียง : Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon [fr]
 • การออกเสียง : Dordogne Dordogne [fr]
 • การออกเสียง : Minsk Minsk [yi]
 • การออกเสียง : Saint-Étienne Saint-Étienne [fr]
 • การออกเสียง : Yukon Yukon [en]
 • การออกเสียง : distrito federal distrito federal [es]
 • การออกเสียง : New Brunswick New Brunswick [en]
 • การออกเสียง : Somme Somme [fr]
 • การออกเสียง : Benin Benin [en]
 • การออกเสียง : La Louvière La Louvière [fr]
 • การออกเสียง : aude aude [fr]
 • การออกเสียง : Rosario Rosario [es]
 • การออกเสียง : Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne [fr]
 • การออกเสียง : Eure Eure [de]
 • การออกเสียง : Tirana Tirana [de]
 • การออกเสียง : Condroz Condroz [fr]
 • การออกเสียง : Vienne Vienne [fr]
 • การออกเสียง : Lhasa Lhasa [en]
 • การออกเสียง : manche manche [de]
 • การออกเสียง : Limoges Limoges [fr]