หมวดหมู่:

geografi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeografi

 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay [en]
 • การออกเสียง : Uruguay Uruguay [fr]
 • การออกเสียง : Los Angeles Los Angeles [en]
 • การออกเสียง : Wien Wien [de]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : Bern Bern [gsw]
 • การออกเสียง : Perm Perm [et]
 • การออกเสียง : rom rom [cs]
 • การออกเสียง : チュニジア チュニジア [ja]
 • การออกเสียง : Barnaul Barnaul [en]
 • การออกเสียง : transsibiriska transsibiriska [sv]
 • การออกเสียง : Österbybruk Österbybruk [sv]
 • การออกเสียง : Naurbjerg Naurbjerg [da]
 • การออกเสียง : Skattmansöådalen Skattmansöådalen [sv]
 • การออกเสียง : マルヌ マルヌ [ja]
 • การออกเสียง : Hebriderna Hebriderna [sv]
 • การออกเสียง : Håsum Håsum [da]
 • การออกเสียง : ポツダム ポツダム [ja]
 • การออกเสียง : australiensare australiensare [sv]
 • การออกเสียง : Kap Det gode Håb Kap Det gode Håb [da]
 • การออกเสียง : Brofjorden Brofjorden [sv]
 • การออกเสียง : Østersøen Østersøen [da]
 • การออกเสียง : Karelska Näset Karelska Näset [sv]
 • การออกเสียง : omgivningslära omgivningslära [sv]
 • การออกเสียง : Uralbergen Uralbergen [sv]
 • การออกเสียง : trädgräns trädgräns [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : Cuovddatmohkki Cuovddatmohkki [sme] รอการออกเสียง