หมวดหมู่:

genres

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgenres

  • การออกเสียง : biography biography [en]
  • การออกเสียง : polonaise polonaise [fr]
  • การออกเสียง : magical realism magical realism [en]
  • การออกเสียง : cinquillo cinquillo [es]
  • การออกเสียง : performing arts performing arts [en]
  • การออกเสียง : joropo joropo [es]
  • การออกเสียง : sinfonietta sinfonietta [sv]
  • การออกเสียง : chick flick chick flick [en]
  • การออกเสียง : électro électro [fr]
  • การออกเสียง : proem proem [en]