หมวดหมู่:

genetics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgenetics

 • การออกเสียง : gene gene [en]
 • การออกเสียง : character character [en]
 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : heredity heredity [en]
 • การออกเสียง : chimera chimera [en]
 • การออกเสียง : transversion transversion [en]
 • การออกเสียง : genetic genetic [en]
 • การออกเสียง : ГМО ГМО [ru]
 • การออกเสียง : allele allele [en]
 • การออกเสียง : nucleotide nucleotide [it]
 • การออกเสียง : mutant mutant [fr]
 • การออกเสียง : disposition disposition [en]
 • การออกเสียง : Gattaca Gattaca [en]
 • การออกเสียง : ген ген [ru]
 • การออกเสียง : sequence sequence [en]
 • การออกเสียง : geen geen [nl]
 • การออกเสียง : polymerase chain reaction polymerase chain reaction [en]
 • การออกเสียง : telomere telomere [en]
 • การออกเสียง : mutate mutate [en]
 • การออกเสียง : chromosome chromosome [en]
 • การออกเสียง : mutation mutation [en]
 • การออกเสียง : Human Genome Project Human Genome Project [en]
 • การออกเสียง : meiose meiose [pt]
 • การออกเสียง : meiosis meiosis [en]
 • การออกเสียง : double helix double helix [en]
 • การออกเสียง : Klon Klon [sv]
 • การออกเสียง : Monsanto Monsanto [pt]
 • การออกเสียง : mRNA mRNA [en]
 • การออกเสียง : microarray microarray [en]
 • การออกเสียง : ORI ORI [fi]
 • การออกเสียง : Osler-Weber-Rendu syndrome Osler-Weber-Rendu syndrome [en]
 • การออกเสียง : Steve Jones Steve Jones [en]
 • การออกเสียง : karyotype karyotype [en]
 • การออกเสียง : vestigial vestigial [en]
 • การออกเสียง : genetikk genetikk [no]
 • การออกเสียง : Chiasmata Chiasmata [en]
 • การออกเสียง : geneticist geneticist [en]
 • การออกเสียง : genotype genotype [en]
 • การออกเสียง : 遗传性 遗传性 [hak]
 • การออกเสียง : chromosom chromosom [de]
 • การออกเสียง : chimeric chimeric [en]
 • การออกเสียง : epigenetic epigenetic [en]
 • การออกเสียง : mutagenize mutagenize [en]
 • การออกเสียง : diploid diploid [en]
 • การออกเสียง : transfect transfect [en]
 • การออกเสียง : helix helix [en]
 • การออกเสียง : hyperextensible hyperextensible [en]
 • การออกเสียง : chromosomes chromosomes [fr]
 • การออกเสียง : epigenesis epigenesis [en]
 • การออกเสียง : mitose mitose [pt]
 • การออกเสียง : mutacja mutacja [pl]
 • การออกเสียง : intron intron [en]
 • การออกเสียง : homozygous homozygous [en]
 • การออกเสียง : Allel Allel [de]
 • การออกเสียง : unhybridized unhybridized [en]
 • การออกเสียง : prokariotyczny prokariotyczny [pl]
 • การออกเสียง : exon exon [en]
 • การออกเสียง : knockdown knockdown [en]
 • การออกเสียง : genoma genoma [es]
 • การออกเสียง : Alec Jeffreys Alec Jeffreys [en]
 • การออกเสียง : Barbara McClintock Barbara McClintock [en]
 • การออกเสียง : тек тек [chm]
 • การออกเสียง : ultracentrifuge ultracentrifuge [en]
 • การออกเสียง : transposon transposon [de]
 • การออกเสียง : cromosoma cromosoma [es]
 • การออกเสียง : RNA RNA [en]
 • การออกเสียง : 修复酶 修复酶 [zh]
 • การออกเสียง : mitos mitos [es]
 • การออกเสียง : Dominanz Dominanz [de]
 • การออกเสียง : ploidy ploidy [en]
 • การออกเสียง : J B S Haldane J B S Haldane [en]
 • การออกเสียง : Reginald Crundall Punnett Reginald Crundall Punnett [en]
 • การออกเสียง : Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel [de]
 • การออกเสียง : Genotyp Genotyp [de]
 • การออกเสียง : genetica genetica [it]
 • การออกเสียง : spliceosome spliceosome [en]
 • การออกเสียง : arachnodactyly arachnodactyly [en]
 • การออกเสียง : recombinant recombinant [en]
 • การออกเสียง : heterosis heterosis [nl]
 • การออกเสียง : Craig Venter Craig Venter [en]
 • การออกเสียง : mendeliano mendeliano [pt]
 • การออกเสียง : meiosi meiosi [it]
 • การออกเสียง : pleiotropy pleiotropy [en]
 • การออกเสียง : alleles alleles [en]
 • การออกเสียง : fancl fancl [en]
 • การออกเสียง : hybridisation hybridisation [en]
 • การออกเสียง : alela alela [cs]
 • การออกเสียง : mitosi mitosi [it]
 • การออกเสียง : recombination recombination [en]
 • การออกเสียง : repair enzyme repair enzyme [en]
 • การออกเสียง : chiasma chiasma [en]
 • การออกเสียง : penetrance penetrance [en]
 • การออกเสียง : мутация мутация [ru]
 • การออกเสียง : genotip genotip [sl]
 • การออกเสียง : heterozygous heterozygous [en]
 • การออกเสียง : telomer telomer [de]
 • การออกเสียง : aminoacyl tRNA synthetase aminoacyl tRNA synthetase [en]
 • การออกเสียง : biotecnologia biotecnologia [pt]
 • การออกเสียง : haploid haploid [en]
 • การออกเสียง : allogeneic allogeneic [en]