หมวดหมู่:

geneeskunde

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeneeskunde

 • การออกเสียง : rectum rectum [en]
 • การออกเสียง : polio polio [en]
 • การออกเสียง : optometrist optometrist [en]
 • การออกเสียง : testosteron testosteron [pl]
 • การออกเสียง : homeostasis homeostasis [en]
 • การออกเสียง : couperose couperose [fr]
 • การออกเสียง : pleuritis pleuritis [en]
 • การออกเสียง : petechia petechia [en]
 • การออกเสียง : speculum speculum [la]
 • การออกเสียง : hematemesis hematemesis [en]
 • การออกเสียง : Arteriole Arteriole [de]
 • การออกเสียง : blepharitis blepharitis [en]
 • การออกเสียง : ptosis ptosis [en]
 • การออกเสียง : Follikel Follikel [sv]
 • การออกเสียง : terugvalrisico terugvalrisico [nl]
 • การออกเสียง : schizofreen schizofreen [nl]
 • การออกเสียง : retractor retractor [nl]
 • การออกเสียง : Schirmertest Schirmertest [de]
 • การออกเสียง : autist autist [ro]
 • การออกเสียง : dehiscent dehiscent [en]
 • การออกเสียง : luchtweginfectie luchtweginfectie [nl]
 • การออกเสียง : Prolaps Prolaps [de]
 • การออกเสียง : irreversibel irreversibel [de]
 • การออกเสียง : Brachytherapie Brachytherapie [de]
 • การออกเสียง : slagaderverkalking slagaderverkalking [nl]
 • การออกเสียง : intraveneus intraveneus [nl]
 • การออกเสียง : Syndroom van Asperger Syndroom van Asperger [nl]
 • การออกเสียง : stoflongen stoflongen [nl]
 • การออกเสียง : prostatectomie prostatectomie [nl]
 • การออกเสียง : infectiepreventie infectiepreventie [nl]
 • การออกเสียง : omfalokèle omfalokèle [nl]
 • การออกเสียง : leverinsufficiëntie leverinsufficiëntie [nl]
 • การออกเสียง : oculopupillair oculopupillair [nl]
 • การออกเสียง : Xerostomie Xerostomie [de]
 • การออกเสียง : effusie effusie [nl]
 • การออกเสียง : narcosekapgebied narcosekapgebied [nl]
 • การออกเสียง : flebologie flebologie [nl]
 • การออกเสียง : Klysma Klysma [de]
 • การออกเสียง : oestrogeensubstitutie oestrogeensubstitutie [nl]
 • การออกเสียง : endorotatie endorotatie [nl]
 • การออกเสียง : pronoia pronoia [nl]
 • การออกเสียง : hartdefibrillator hartdefibrillator [nl]
 • การออกเสียง : galactosemie galactosemie [nl]
 • การออกเสียง : Dysgeusie Dysgeusie [de]
 • การออกเสียง : uitzaaiïng uitzaaiïng [nl]
 • การออกเสียง : octopusmethode octopusmethode [nl]
 • การออกเสียง : Epileptologie Epileptologie [de]
 • การออกเสียง : refluxziekte refluxziekte [nl]
 • การออกเสียง : darmkanker darmkanker [nl]
 • การออกเสียง : schaamlipkanker schaamlipkanker [nl]
 • การออกเสียง : protonentherapie protonentherapie [nl]
 • การออกเสียง : vochtlijsten vochtlijsten [nl]
 • การออกเสียง : Darmlumen Darmlumen [de]
 • การออกเสียง : exorotatie exorotatie [nl]
 • การออกเสียง : totalbodyscan totalbodyscan [nl]
 • การออกเสียง : stamceltransplantatie stamceltransplantatie [nl]
 • การออกเสียง : hielspoor hielspoor [nl]
 • การออกเสียง : spinnenwebvlies spinnenwebvlies [nl]
 • การออกเสียง : galwegkanker galwegkanker [nl]
 • การออกเสียง : coloboom coloboom [nl]
 • การออกเสียง : compartimentssyndroom compartimentssyndroom [nl]
 • การออกเสียง : navelbreuk navelbreuk [nl]
 • การออกเสียง : Plasmaspiegel Plasmaspiegel [de]
 • การออกเสียง : exostose exostose [fr]
 • การออกเสียง : kransslagaderchirurgie kransslagaderchirurgie [nl]
 • การออกเสียง : macrosomie macrosomie [nl]
 • การออกเสียง : vena porta vena porta [es]
 • การออกเสียง : buikgriep buikgriep [nl]
 • การออกเสียง : vaatprothese vaatprothese [nl]
 • การออกเสียง : dorsaal dorsaal [nl]
 • การออกเสียง : ptosiscorrectie ptosiscorrectie [nl]
 • การออกเสียง : schouwarts schouwarts [nl]
 • การออกเสียง : vochtlijst vochtlijst [nl]
 • การออกเสียง : slokdarmkanker slokdarmkanker [nl]
 • การออกเสียง : harttamponade harttamponade [nl]
 • การออกเสียง : menstruatieklachten menstruatieklachten [nl]
 • การออกเสียง : frontaalkwabdementie frontaalkwabdementie [nl]
 • การออกเสียง : levatorspier levatorspier [nl]
 • การออกเสียง : voorstanderklier voorstanderklier [nl]
 • การออกเสียง : rugklacht rugklacht [nl]
 • การออกเสียง : induratie induratie [nl]
 • การออกเสียง : trombus trombus [nl]
 • การออกเสียง : hartzakje hartzakje [nl]
 • การออกเสียง : transmissie transmissie [nl]
 • การออกเสียง : poortkatheter poortkatheter [nl]
 • การออกเสียง : hypotrychosis hypotrychosis [nl]
 • การออกเสียง : digoxine digoxine [nl]
 • การออกเสียง : biologische beschikbaarheid biologische beschikbaarheid [nl]
 • การออกเสียง : bloedcirculatie bloedcirculatie [nl]
 • การออกเสียง : secerneren secerneren [nl]
 • การออกเสียง : Tumoren Tumoren [lb]
 • การออกเสียง : vaginaal toucher vaginaal toucher [nl]
 • การออกเสียง : farmacokinetiek farmacokinetiek [nl]
 • การออกเสียง : chimerisme chimerisme [nl]
 • การออกเสียง : tijdcontingent tijdcontingent [nl]
 • การออกเสียง : sublinguaal sublinguaal [nl]
 • การออกเสียง : hyposalivatie hyposalivatie [nl]
 • การออกเสียง : rectaal rectaal [nl]
 • การออกเสียง : kliersecretie kliersecretie [nl]
 • การออกเสียง : vascularisatie vascularisatie [nl]