หมวดหมู่:

gek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgek

  • การออกเสียง : raar raar [nl]
  • การออกเสียง : kierewiet kierewiet [nl]
  • การออกเสียง : ontoerekeningsvatbaar ontoerekeningsvatbaar [nl]
  • การออกเสียง : geklap geklap [af]
  • การออกเสียง : Gemeinsames Europäisches Kaufrecht Gemeinsames Europäisches Kaufrecht [de]
  • การออกเสียง : stapelgek stapelgek [nl]
  • การออกเสียง : gestoorde gek gestoorde gek [nl]
  • การออกเสียง : waus waus [nl]