หมวดหมู่:

gadgets

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgadgets

 • การออกเสียง : iPhone
  iPhone [ja]
 • การออกเสียง : iPad
  iPad [en]
 • การออกเสียง : iPhone 5
  iPhone 5 [ko]
 • การออกเสียง : Nexus One
  Nexus One [en]
 • การออกเสียง : iSlate
  iSlate [en]
 • การออกเสียง : gadżeciarz
  gadżeciarz [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : Ninebot Ninebot [en] รอการออกเสียง