หมวดหมู่:

fysik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfysik

 • การออกเสียง : fusion fusion [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : fission fission [en]
 • การออกเสียง : magnetism magnetism [en]
 • การออกเสียง : relativitetsteorin relativitetsteorin [sv]
 • การออกเสียง : periodiska systemet periodiska systemet [sv]
 • การออกเสียง : ljushastigheten ljushastigheten [sv]
 • การออกเสียง : excitera excitera [sv]
 • การออกเสียง : elektromagnetism elektromagnetism [sv]
 • การออกเสียง : ytspänning ytspänning [sv]
 • การออกเสียง : våglängd våglängd [sv]
 • การออกเสียง : nukleon nukleon [sv]
 • การออกเสียง : atomnummer atomnummer [sv]
 • การออกเสียง : radioaktivt sönderfall radioaktivt sönderfall [sv]
 • การออกเสียง : jon (laddad partikel) jon (laddad partikel) [sv]
 • การออกเสียง : ljushastighet ljushastighet [sv]
 • การออกเสียง : atomkärna atomkärna [sv]
 • การออกเสียง : valenselektron valenselektron [sv]
 • การออกเสียง : Avogadros tal Avogadros tal [sv]
 • การออกเสียง : entropi entropi [sv]
 • การออกเสียง : fotoelektriska effekten fotoelektriska effekten [sv]
 • การออกเสียง : elementarpartikel elementarpartikel [sv]
 • การออกเสียง : atommassenheten atommassenheten [sv]
 • การออกเสียง : väteatom väteatom [sv]
 • การออกเสียง : grundämne grundämne [sv]
 • การออกเสียง : elektronmoln elektronmoln [sv]
 • การออกเสียง : vågrörelse vågrörelse [sv]