หมวดหมู่:

fysik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfysik

 • การออกเสียง : fusion
  fusion [en]
 • การออกเสียง : proton
  proton [en]
 • การออกเสียง : neutron
  neutron [en]
 • การออกเสียง : fission
  fission [en]
 • การออกเสียง : magnetism
  magnetism [en]
 • การออกเสียง : relativitetsteorin
  relativitetsteorin [sv]
 • การออกเสียง : periodiska systemet
  periodiska systemet [sv]
 • การออกเสียง : ljushastigheten
  ljushastigheten [sv]
 • การออกเสียง : excitera
  excitera [sv]
 • การออกเสียง : elektromagnetism
  elektromagnetism [sv]
 • การออกเสียง : ytspänning
  ytspänning [sv]
 • การออกเสียง : våglängd
  våglängd [sv]
 • การออกเสียง : nukleon
  nukleon [sv]
 • การออกเสียง : atomnummer
  atomnummer [sv]
 • การออกเสียง : radioaktivt sönderfall
  radioaktivt sönderfall [sv]
 • การออกเสียง : jon (laddad partikel)
  jon (laddad partikel) [sv]
 • การออกเสียง : ljushastighet
  ljushastighet [sv]
 • การออกเสียง : atomkärna
  atomkärna [sv]
 • การออกเสียง : valenselektron
  valenselektron [sv]
 • การออกเสียง : Avogadros tal
  Avogadros tal [sv]
 • การออกเสียง : entropi
  entropi [sv]
 • การออกเสียง : fotoelektriska effekten
  fotoelektriska effekten [sv]
 • การออกเสียง : elementarpartikel
  elementarpartikel [sv]
 • การออกเสียง : atommassenheten
  atommassenheten [sv]
 • การออกเสียง : väteatom
  väteatom [sv]
 • การออกเสียง : grundämne
  grundämne [sv]
 • การออกเสียง : elektronmoln
  elektronmoln [sv]
 • การออกเสียง : vågrörelse
  vågrörelse [sv]