• การออกเสียงคำว่า sonriéremos sonriéremos [es]
 • การออกเสียงคำว่า آنے والے آنے والے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دیم دیم [mzn]
 • การออกเสียงคำว่า آئندہ آئندہ [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رُخِ فردا رُخِ فردا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า przyszłe przyszłe [pl]
 • การออกเสียงคำว่า se réveilleront se réveilleront [fr]
 • การออกเสียงคำว่า przyszłość przyszłość [pl]
 • การออกเสียงคำว่า půjdu půjdu [cs]
 • การออกเสียงคำว่า porterai porterai [it]
 • การออกเสียงคำว่า farai farai [it]
 • การออกเสียงคำว่า agirai agirai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sveglierà sveglierà [it]
 • การออกเสียงคำว่า potranno potranno [it]
 • การออกเสียงคำว่า potremo potremo [it]
 • การออกเสียงคำว่า sveglierò sveglierò [it]
 • การออกเสียงคำว่า sveglierai sveglierai [it]
 • การออกเสียงคำว่า sceglierò sceglierò [it]
 • การออกเสียงคำว่า sceglierai sceglierai [it]
 • การออกเสียงคำว่า guarderò guarderò [it]
 • การออกเสียงคำว่า תאיימי תאיימי [he]
 • การออกเสียงคำว่า תרכשו תרכשו [he]
 • การออกเสียงคำว่า תרכשי תרכשי [he]
 • การออกเสียงคำว่า ישקלו ישקלו [he]
 • การออกเสียงคำว่า תאיימו תאיימו [he]
 • การออกเสียงคำว่า ינוחו ינוחו [he]
 • การออกเสียงคำว่า תייצג תייצג [he]
 • การออกเสียงคำว่า תמרדו תמרדו [he]
 • การออกเสียงคำว่า ישתלו ישתלו [he]
 • การออกเสียงคำว่า תצבעי תצבעי [he]