หมวดหมู่:

fulfulde

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfulfulde

 • การออกเสียง : ngu ngu [vi]
 • การออกเสียง : ki ki [hu]
 • การออกเสียง : awa awa [pap]
 • การออกเสียง : ee ee [nl]
 • การออกเสียง : lekki lekki [pl]
 • การออกเสียง : soppa soppa [sv]
 • การออกเสียง : rema rema [es]
 • การออกเสียง : Cate Cate [en]
 • การออกเสียง : uu uu [ind]
 • การออกเสียง : nde nde [gn]
 • การออกเสียง : Jalo Jalo [es]
 • การออกเสียง : gâh gâh [tr]
 • การออกเสียง : catel catel [enm]
 • การออกเสียง : ladde ladde [no]
 • บันทึกการออกเสียง : Aawa Aawa [ff | wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aawde aawde [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : awde awde [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ba ɓota ba ɓota [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ba mbabba ba mbabba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ba mbeewa ba mbeewa [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ba ngelooba ba ngelooba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bajjo bajjo [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bamngal bamngal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bamngel bamngel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bamngel ngel bamngel ngel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : becce becce [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɓe ɓe [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɓokki ɓokki [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɓokki ki ɓokki ki [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɓota ɓota [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɓota ba ɓota ba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : caggal caggal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : catal catal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cate ɗe cate ɗe [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : colɗo colɗo [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗa ɗa [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗaalde ɗaalde [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗakkudi ɗakkudi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗe ɗe [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗe cate ɗe cate [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗiɗi ɗiɗi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ɗo ɗo [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : gaɗa gaɗa [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : geño geño [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hakkunde hakkunde [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : hoore hoore [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jam hiiri jam hiiri [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jam ñalli jam ñalli [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jam waali jam waali [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jam weeti jam weeti [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jam'mbere jam'mbere [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : jeere jeere [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : keeci keeci [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ki ɓokki ki ɓokki [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : laaci laaci [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : laamɗo laamɗo [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : lacciri lacciri [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : lamɗam lamɗam [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : leɗɗe leɗɗe [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : leydi leydi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : luumo luumo [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbaalu mbaalu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbaalu ngu mbaalu ngu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbabba mbabba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbabba ba mbabba ba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbeewa mbeewa [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbeewa ba mbeewa ba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbortu mbortu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mbortu ngu mbortu ngu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nagge nge nagge nge [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñale ñale [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñale nge ñale nge [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñalli ñalli [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ndema ndema [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ndi ngaari ndi ngaari [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ndi njawdi ndi njawdi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngaari ndi ngaari ndi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngal ngal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngal bamngal ngal bamngal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngal catal ngal catal [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nge nagge nge nagge [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nge ñale nge ñale [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngel ngel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngel bamngel ngel bamngel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngel catel ngel catel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngelooba ngelooba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngelooba ba ngelooba ba [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngu mbaalu ngu mbaalu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngu mbortu ngu mbortu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ngu puccu ngu puccu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ñiiƴe ñiiƴe [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : njawdi njawdi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : njawdi ndi njawdi ndi [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nofel nofel [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nofuru nofuru [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : puccu puccu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : puccu ngu puccu ngu [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : reena reena [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : reende reende [ff] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : remde remde [ff] รอการออกเสียง