หมวดหมู่:

fry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfry

  • การออกเสียง : panierować panierować [pl]
  • การออกเสียง : usmażyć usmażyć [pl]