หมวดหมู่:

frukto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrukto

  • การออกเสียง : limon limon [uz]
  • การออกเสียง : fruktoj fruktoj [eo]