• การออกเสียงคำว่า انگور انگور [fa]
 • การออกเสียงคำว่า سنترا سنترا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کیلا کیلا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سیب سیب [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ناشپاتی ناشپاتی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า لیموں لیموں [ur]
 • การออกเสียงคำว่า نیمبو نیمبو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خربوزہ خربوزہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تربوز تربوز [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آلو بخارا آلو بخارا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آڑو آڑو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خوبانی خوبانی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سنگترہ سنگترہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مالٹا مالٹا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า انناس انناس [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کاغذی لیموں کاغذی لیموں [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پھل پھل [ur]
 • การออกเสียงคำว่า میوه‌هایشان میوه‌هایشان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า مگر ناشپاتی مگر ناشپاتی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า نیبو نیبو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهجور کهجور [ur]
 • การออกเสียงคำว่า میوے میوے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اسٹرابیری اسٹرابیری [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بلوبیری بلوبیری [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کرینبیری کرینبیری [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چینی کروندا چینی کروندا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تازہ پھل تازہ پھل [ur]
 • การออกเสียงคำว่า มะกรูด มะกรูด [th]
 • การออกเสียงคำว่า มะยงชิด มะยงชิด [th]
 • การออกเสียงคำว่า Cupuaçu Cupuaçu [pt]