หมวดหมู่:

fruir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruir

  • การออกเสียง : fruir fruir [pt]
  • การออกเสียง : 어렌지 어렌지 [ko]