• การออกเสียงคำว่า jan pona jan pona
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گھلنا ملنا گھلنا ملنا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า یارغار یارغار [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سچو سچو [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رفیقان رفیقان [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ہم نشِیں ہم نشِیں [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า comrade comrade [en]
 • การออกเสียงคำว่า przyjaźń przyjaźń [pl]
 • การออกเสียงคำว่า pagkakaibigan pagkakaibigan [tl]
 • การออกเสียงคำว่า ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹ [kn]
 • การออกเสียงคำว่า pagkaibigan pagkaibigan [tl]
 • การออกเสียงคำว่า mais mes amis mais mes amis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parce parce [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dostum dostum [tr]
 • การออกเสียงคำว่า καρντάσι καρντάσι [el]
 • การออกเสียงคำว่า καρντάσης καρντάσης [el]
 • การออกเสียงคำว่า Je possède Caroline Je possède Caroline [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Φιντίας Φιντίας [el]
 • การออกเสียงคำว่า Δάμων Δάμων [el]
 • การออกเสียงคำว่า komitywa komitywa [pl]
 • การออกเสียงคำว่า więź więź [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chibwenzi chibwenzi [ny] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ubale ubale [ny] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า freonskip freonskip [fy]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ukamba ukamba [kmb] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า salut salut [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boswalle boswalle [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า twaelano twaelano [loz] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fihavanana fihavanana [mg] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ידידות ידידות [he]