• บันทึกการออกเสียงคำว่า آخری الفاظ آخری الفاظ [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า تازہ تر تازہ تر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า 新人 新人 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า świeży świeży [pl]
 • การออกเสียงคำว่า fresca fresca [es]
 • การออกเสียงคำว่า trending trending [en]
 • การออกเสียงคำว่า طازج طازج [ar]
 • การออกเสียงคำว่า new-fangled new-fangled [en]
 • การออกเสียงคำว่า friscu friscu [scn]
 • การออกเสียงคำว่า tươi tươi [vi]
 • การออกเสียงคำว่า sərin sərin [az]
 • การออกเสียงคำว่า fraîche fraîche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า freschi freschi [it]