หมวดหมู่:

fresco

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfresco

  • การออกเสียง : hace fresco hace fresco [es]
  • การออกเสียง : fresk fresk [pl]
  • การออกเสียง : طري طري [ar]