หมวดหมู่:

frequent

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrequent

 • การออกเสียง : active active [en]
 • การออกเสียง : favorites favorites [en]
 • การออกเสียง : provi provi [it]
 • การออกเสียง : chodzę chodzę [pl]
 • การออกเสียง : częstym częstym [pl]
 • การออกเสียง : תדירה תדירה [he]
 • การออกเสียง : fabelo fabelo [eo]
 • การออกเสียง : oblikva oblikva [eo]
 • การออกเสียง : תדירים תדירים [he]
 • การออกเสียง : bifsteko bifsteko [eo]
 • การออกเสียง : ruza ruza [eo]
 • การออกเสียง : reprezenti reprezenti [eo]
 • การออกเสียง : 어느새 어느새 [ko]
 • การออกเสียง : milda milda [eo]
 • การออกเสียง : ei ollut ei ollut [fi]
 • การออกเสียง : pentri pentri [eo]
 • การออกเสียง : متكرر متكرر [ar]
 • การออกเสียง : częste częste [pl]
 • การออกเสียง : תְכּוּפוֹת תְכּוּפוֹת [he]
 • การออกเสียง : odwiedzając odwiedzając [pl]
 • การออกเสียง : uczęszczałeś uczęszczałeś [pl]
 • การออกเสียง : chadzacie chadzacie [pl]
 • การออกเสียง : bywają bywają [pl]